Flemming Hansen

Sang- og Operaunderviser

Sanger, sangpædagog og instruktør uddannet på Københavns Universitet. Med-
lem af Danmarks Radios Koncertkor 1964-1990. Mangeårig optræden i Studen-
teroperaen og i Musikdramatisk Teater.

Instruktørassistent ved Det kongelige Teater 1978-82.

Iscenesætter af en lang række musikforestillinger (opera, operette og musical)
bla. Tschaikowskij‘s ”Eugen Onegin” (1982), Mozarts “Cosi fan tutte” (1989),
Svend-David Sandstrøms “Det hvide Slot” (Musikdramatisk Teater 1990) og Ben-
jamin Brittens “Albert Herring” (1992), “Annie Get Your Gun” og “Can-Can”
(Københavns Friluftsspil 1984 og 1985) samt “Grease” (Musikhøjskolen 1990).

Ib Flemming Hansen’s har stået i spidsen for mere end 20 iscenesættelser hos
Helikon, og er nu den, der varetager Operagennemgang samt tilbyder undervis-
ning i solosang.