Akademi

Velkommen til Helikon Akademi

Brug topmenuen til at se vores lærerstab og vores undervisningstilbud.

Undervisningen på Helikon Akademiet forestås af professionelle, højt uddannede og kvalificerede lærere.

Akademiets undervisningstilbud: Undervisningens tilrettelæggelse og afvikling samt prissættelsen foregår med afsæt i “Lov om støtte til folkeoplysning” og er derfor til enhver tid afhængig af Kommunens bevillinger og regler for området.

Undervisnings- / tilskudskriterier: Almen undervisning (større hold fra 12 –25 deltagere, Instrumentalundervisning (små hold fra 1 – 8 deltagere). Lektionslængde: 1 lektion = 45 min.

Pensionist-rabat: Personer med bopæl i Rudersdal Kommune, der modtager førtids- og folkepension efter Servicelovens bestemmelser, kan modtage tilskud til nedsættelse af egenbetaling ved deltagelse i undervisning i Rudersdal Kommune. Tilskud afregnes direkte med den enkelte skole.