Bestyrelse og organisering

Foreningen Helikons vedtægter – klik her for at læse

Helikon Akademis vedtægter – klik her for at læse

Helikons organisering – klik her for at se

Helikons Bestyrelse

Formand:
Erling Dybkær
mail: helikon@helikon-mta.dk

Næstformand:
Hans Aagaard Larsen
mail: helikon@helikon-mta.dk

Korrepræsentant:
Lilian Schnack Jelsbak
mail: lilian@schnackjelsbak.dk

Suppleanter:

Mette Thorsen (kor)

Henrik Tom-Petersen (orkester)

Jette Dalskov (teknisk afd)

Claus Jensen (generalforsamlingsvalgt)